o. Egidiusz Włodarczyk – gwardian klasztoru, proboszcz parafii, kaznodzieja, spowiednik

 

o. Cecylian Szczepanik – wikariusz klasztoru i parafii, ekonom, kaznodzieja, spowiednik,

 

o. Mieczysław Żelazny – kaznodzieja, spowiednik,

 

o. Kolumban  Syty – kaznodzieja, spowiednik,

 

o. Lambert Miś – katecheta, kaznodzieja, spowiednik, opiekun Scholi dziecięcej, opiekun Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” i Asysty Procesyjnej, Oazy franciszkańskiej, kapłan odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz opiekun dzieci rocznicowych

 

o. Terencjan Krawiec – katecheta, kaznodzieja, spowiednik,

 

br. Tadeusz Motyka – jubilat, wieloletni ogrodnik

 

br. Ananiasz Korba – zakrystian