W sobotę rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP, opiekuna Kościoła Powszechnego, szczególnego patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy, patrona dobrej śmierci. Modlitwy nowenny odmawiane będą w dni powszednie po Mszy o godz. 8.00 i 18.30. W niedzielę o godz. 10.00.


Grupa adoracyjno – modlitewna zaprasza w czwartek 1 marca po Mszy wieczornej na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań. Będziemy prosić Pana, „aby posłał robotników na swoje żniwo”. Będziemy się również modlić o wytrwałość i wzrastanie w świętości dla tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie. W sposób szczególny będziemy prosić o powołania do zakonu […]


W czwartek 22 lutego przypada dzień, w którym przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Rity. O godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. z okolicznościową homilią i poświęceniem róż, a po niej odbędzie się nabożeństwo ku czci Świętej. Zachęcamy, aby do skrzyneczki pod obrazem św. Rity składać kartki z prośbami i podziękowaniami, które odczytywane są w czasie nabożeństwa. […]


W piątek 16 lutego odeszła do Pana śp. Grażyna Krawiec, mama ojca Terencjana. Zmarłą Grażynę i pogrążonych w żałobie jej bliskich polecamy Waszej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.


W piątek 16 lutego odeszła do Pana śp. Grażyna Korba, mama brata Ananiasza. Zmarłą Grażynę i pogrążonych w żałobie jej bliskich polecamy Waszej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.