Grupa adoracyjno – modlitewna zaprasza w czwartek 1 marca po Mszy wieczornej na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań. Będziemy prosić Pana, „aby posłał robotników na swoje żniwo”. Będziemy się również modlić o wytrwałość i wzrastanie w świętości dla tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie. W sposób szczególny będziemy prosić o powołania do zakonu św. Franciszka i naszej bernardyńskiej prowincji. (...)


W czwartek 22 lutego przypada dzień, w którym przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Rity. O godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. z okolicznościową homilią i poświęceniem róż, a po niej odbędzie się nabożeństwo ku czci Świętej. Zachęcamy, aby do skrzyneczki pod obrazem św. Rity składać kartki z prośbami i podziękowaniami, które odczytywane są w czasie nabożeństwa. Prośby można przesyłać także na adres kontakt@bernardyni.net oraz na nasz profil facebookowy. (...)


W piątek 16 lutego odeszła do Pana śp. Grażyna Krawiec, mama ojca Terencjana. Zmarłą Grażynę i pogrążonych w żałobie jej bliskich polecamy Waszej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. (...)


W piątek 16 lutego odeszła do Pana śp. Grażyna Korba, mama brata Ananiasza. Zmarłą Grażynę i pogrążonych w żałobie jej bliskich polecamy Waszej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. (...)


W niedzielę 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli dominikańskiej Rodziny Matki Bożej Bolesnej zrzeszającej osoby cierpiące, przewlekle chore i zdrowe. Wspólnota została założona w 1957 roku przez dr Halinę Kalwaryjską i Izabelę Sokolnicką, by osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym fizycznie umożliwić realizowanie powołania do głębokiego życia duchowego, a nawet całkowicie oddanego Bogu. Do 1986 roku była grupą nieformalną. Od 1990 roku została na stałe erygowana i przyjęta do Rodziny Dominikańskiej przy Polskiej Prowincji Dominikanów. Do wspólnoty należą kobiety i mężczyźni różnego wieku, wykształcenia, zawodu, także duchowni i osoby zakonne. Jednoczy ona wszystkich na równych prawach. Członkowie Rodziny pozostają we własnych środowiskach życia i pracy. Mieszkają w całej Polsce. Nasi goście opowiadali o funkcjonowaniu wspólnoty i prosili o materialne wsparcie. (...)