Grupa adoracyjno – modlitewna zaprasza w czwartek 1 marca po Mszy wieczornej na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań. Będziemy prosić Pana, “aby posłał robotników na swoje żniwo”. Będziemy się również modlić o wytrwałość i wzrastanie w świętości dla tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie. W sposób szczególny będziemy prosić o powołania do zakonu św. Franciszka i naszej bernardyńskiej prowincji.