Adwent wzywa nas nie tylko do pogłębionej modlitwy, ale także do pełnienia czynów miłości względem drugiego człowieka. Członkowie parafialnej grupy charytatywnej AUXILIUM będą zbierać w tym czasie datki przeznaczone na przygotowanie świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących członków naszej parafii. Okazję do zasilenia tego funduszu będziemy mieli m.in. w drugą niedzielę Adwentu (6.12) po każdej Mszy oraz podczas piątkowych Mszy roratnich, kiedy to członkowie grupy charytatywnej będą zbierać datki na tacę.