Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską Miłość Zbawiciela i Jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie, aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską Miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą Miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej Miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza w społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.