Bez mocy Ducha Świętego nic nie możemy uczynić. Potrzebujemy Go by w pełni być chrześcijanami.

Zapraszamy serdecznie młodzież na katechezy i warsztaty przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu.

Zapytania oraz zgłoszenia można kierować osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
Zachęcamy również dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego Sakramentu – Dorosłych prosimy o kontakt z o. Rufinem email: fr.rufin@gmail.com Tel. 888 808 199