Zachęcamy, abyście korzystając z dyspensy ks. Kardynała, powstrzymali się jutro od uczestnictwa w liturgii. Nawet, jeśli jesteście spokojni o własne zdrowie i wytrzymałość waszych organizmów pamiętajcie, że możecie przenieść wirus na innych – słabszych od siebie. Szczególnie osoby starsze przekonajcie, aby pozostały w domach.
Od jutra, od godz. 14.00

przywracamy po remoncie kaplicy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. W dzień powszedni adoracja będzie trwała od godz. 8.30 do Mszy wieczornej o godz. 18.30. Zapraszamy do prywatnej modlitwy i Komunii duchowej.