Tydzień temu zakończyliśmy misje parafialne. Podczas Mszy o godz. 13.00 zostały odmówione modlitwy przy krzyżu misyjnym w krużganku nowego kościoła. Została tam również zawieszona pamiątkowa tabliczka. Składamy serdeczne podziękowania tym, którzy nie zlekceważyli tego wydarzenia i wzięli w nim udział. Dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w organizowanie i przebieg misyjnych spotkań i nabożeństw. Módlmy się i zabiegajmy o to, by misje wydały owoc w naszym codziennym życiu i w funkcjonowaniu naszej parafialnej wspólnoty. (...)


Informujemy, że na prośbę członków Żywego Różańca zostaje zlikwidowana Msza w trzecie niedziele o godz. 16.00. Msza w intencji członków tej wspólnoty i wymiana tajemnic różańcowych odbywać się będzie w trzecie niedziele o godz. 13.00. (...)


Zbliża się listopad. Wielu z nas uda się na cmentarze, aby uporządkować groby swoich bliskich. Nie możemy jednak zapomnieć o modlitwie w intencji zmarłych. Jak każdego roku przyjmujemy wypominki. W zakrystii i w kancelarii parafialnej można składać kartki z imionami zmarłych. W ich intencji przez cały listopad sprawowana będzie Msza święta wieczorna. Specjalne kartki wyłożone są na ołtarzach bocznych i na stoliku przy wyjściu z kościoła. (...)


1 października 2022
Niedzielna Msza o 18.00

Przypominamy, że 1 października kończy się wakacyjny porządek Mszy w niedziele. W związku z tym wracamy do sprawowania niedzielnej Mszy wieczornej o godz. 18.00. (...)


1 października 2022
Uroczystość św. Franciszka

We wtorek 4 października przypada uroczystość założyciela naszego zakonu, św. Franciszka z Asyżu. To wyjątkowa chwila dla nas, jego duchowych synów i wszystkich, których fascynuje postać Biedaczyny. Tego dnia chcemy zaprosić każdego z Was na Mszę wieczorną o godz. 18.30. Po niej sprawowane będzie specjalne nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Franciszka. (...)