Kochani Parafianie i Przyjaciele naszego klasztoru! Dzieląc się z Wami radością ze zmartwychwstania Chrystusa życzymy Wam, by wieść o Jego zwycięstwie nie była jedynie faktem, o którym można usłyszeć czy przeczytać. Niech słowa “Jezus żyje” staną się Waszym osobistym doświadczeniem, źródłem siły i nadziei, że to co trudne, zawsze ma swój kres. A ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Dziękując za Waszą życzliwość pamiętamy o Was w modlitwie! Ojcowie Bernardyni z klasztoru w Warszawie