Uwzględniając obowiązujące w czasie pandemii przepisy dotyczące dystansu społecznego, od niedzieli 26 kwietnia do końca czerwca, w niedziele, sprawować będziemy dwie dodatkowe Msze: o godz. 16.00 i 19.00. Natomiast niedzielne Msze o godz. 7.00, ze względu na powierzchnię wnętrza, sprawowane będą w nowym kościele.