28 lutego przypada niedziela Ad gentes, będąca dniem solidarności z misjonarzami. Wspieramy tych, którzy na wszystkich kontynentach są świadkami wiary i miłości Bożej. Modlimy się także za siebie samych, abyśmy umocnieni darami Ducha Świętego, wiernie wypełniali nasze powołanie uczniów – misjonarzy. Jako bernardyni dziękujemy Bogu

za przypadający w tym roku jubileusz 50-lecia posługi naszych braci w Republice Demokratycznej Konga. Dziękujmy też za wszystkich bernardyńskich misjonarzy, za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii.