Pasterka 2010

Pasterka

Koncert patriotyczny

Koncert patriotyczny

procesja cmentarz

Procesja na cmentarzu

pielgrzymka rowerowa

Pielgrzymka rowerowa

msza o. Ekspedyta

Msza o. Ekspedyta

25 lecie o. Sławomira

25 lecie o. Sławomira

Boże Ciało 2010

Boże Ciało

Odpust 2010

Odpust św. Bonifacego