Od 2 września, po wakacyjnej przerwie, do kancelarii naszej parafii zapraszamy według zwykłego porządku, a więc od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-12.00 i 16.00-18.00.