W niedzielę 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli dominikańskiej Rodziny Matki Bożej Bolesnej zrzeszającej osoby cierpiące, przewlekle chore i zdrowe. Wspólnota została założona w 1957 roku przez dr Halinę Kalwaryjską i Izabelę Sokolnicką, by osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym fizycznie umożliwić realizowanie powołania do głębokiego życia duchowego, a nawet całkowicie oddanego Bogu. Do 1986 roku była grupą nieformalną. Od 1990 roku została na stałe erygowana i przyjęta do Rodziny Dominikańskiej przy Polskiej Prowincji Dominikanów. Do wspólnoty należą kobiety i mężczyźni różnego wieku, wykształcenia, zawodu, także duchowni i osoby zakonne. Jednoczy ona wszystkich na równych prawach. Członkowie Rodziny pozostają we własnych środowiskach życia i pracy. Mieszkają w całej Polsce. Nasi goście opowiadali o funkcjonowaniu wspólnoty i prosili o materialne wsparcie.