Pokornie prosimy was dzisiaj o to, byście w najbliższym tygodniu objęli modlitwą sprawę powołań. Tak bardzo potrzebujemy świętych kapłanów – więc módlmy się o nich! Musimy wymodlić odwagę dla tych, którzy boją się powiedzieć “tak” na zaproszenie Chrystusa.