W odpowiedzi na prośbę części parafian, co jakiś czas sprawować będziemy Mszę wotywną o Duchu Świętym. W najbliższy piątek 15 lutego o godz. 18.15, przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy adoracji pomodlimy się wspólnie prosząc o dary Ducha Świętego, a następnie o godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. wotywna.