Przypominamy, że jak co roku, od listopada do kwietnia włącznie, Msze w kościele św. Antoniego sprawowane będą tylko w niedziele o godz. 7.00. Pozostałe Msze sprawowane będą w nowym kościele.