Triduum Paschalne jest najważniejszą częścią roku liturgicznego. Męka, Śmierć, Zmartwychwstanie Chrystusa – na tym Triduum buduje się całe chrześcijaństwo.

Czeka nas czas świętej liturgii – zanurzenia się w najbardziej intymnym misterium Kościoła – Bez uczestnictwa w liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty nie jesteśmy w stanie zrozumieć czym jest chrześcijaństwo, czym jest w swej istocie Kościół Jezusa Chrystusa.

Przyjdź, przeżyj Paschę w naszej parafialnej wspólnocie. Święta Liturgia rozpoczyna się zawsze po zachodzie słońca o godz. 19:00