W piątek 22 listopada przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Rity. O godz. 18.30 Msza św. z homilią, a po niej nabożeństwo ku czci Świętej. Zachęcamy, by w skrzynce pod obrazem św. Rity składać kartki z prośbami i podziękowaniami, które zostaną odczytane podczas nabożeństwa.