Również w sobotę odbędzie się comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Rity. Przypominamy, że od ponad roku Msza św. wieczorna tego dnia, sprawowana jest w intencjach powierzanych wstawiennictwu Świętej z Cascii. Po Mszy św. sprawowane będzie nabożeństwo z poświęceniem róż i ucałowaniem relikwii. Zachęcamy, aby podziękowania i prośby

zapisywać na kartkach i składać w skarbonie obok obrazu św. Rity lub przesyłać poczta elektroniczną. Intencje te zostaną odczytane podczas nabożeństwa.