o. Egidiusz Włodarczykgwardian klasztoru, proboszcz parafii, misjonarz miłosierdzia, asystent Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza Dorosłych, odpowiedzialny za przygotowanie dorosłych do bierzmowania

o. Cecylian Szczepanikwikariusz klasztoru i parafii, ekonom, opiekun chóru Cantores Sancti Bonifacii, Żywego Różańca i Grupy Adoracyjnej

o. Bogdan Fajdek 

o. Arnold Marek – asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, opiekun Grupy Biblijnej, opiekun Grupy Charytatywnej AUXILIUM

o. Lambert Miś – opiekun Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus i Asysty Procesyjnej,

o. Terencjan Krawieckatecheta, opiekun Wspólnoty Rodzin, Liturgicznej Służby Ołtarza, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania

o. Leoncjusz Karpeta – katecheta, opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, scholi dziecięcej, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz rocznicy I Komunii

br. Symplicjusz Duhazakrystian