W Niedzielę 1 marca będziemy obchodzili Niedzielę Biblijną, przygotowaną przez Bractwo Słowa Bożego i nasze wspólnoty parafialne. Niedzielę Biblijną poprowadzi ks. Tomasz Wasilewski –paulista.

W tym dniu w krużgankach kościoła będzie można kupić Biblie oraz inne publikacje wyd. Świętego Pawła i Bractwa Słowa Bożego.

Duchowe przygotowanie do celebracji Niedzieli Biblijnej rozpocznie się Nieszporami w sobotni wieczór 28 lutegoo godz. 18.00. Poniżej zamieszczamy dokładny plan Niedzieli Biblijnej.

 

 

 

Niedziela Biblijna  28.02.-01.03.2015 r.

Parafia św. Bonifacego w Warszawie

Hasło:„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7)

 

28.02.2015 r. (sobota)

 

18:00 – uroczyste Nieszpory z krótkim kazaniem wygłoszonym przez ks. Tomasz
Wasilewskiego

18:30 – Eucharystia niedzielna

 

01.03.2015 r. (niedziela)

 

07:00 – Msza św.

08:30  – Msza św. rozpoczynająca Niedzielę Biblijną

Uroczyste, procesyjne wniesienie i intronizacja Ewangeliarza (Pisma Świętego).

 

Na każdej Mszy św.:

 

Przed Mszami św. o godz. 7.00, 10.00, 13.00

 

  • kwadrans czytania fragmentów Biblii wprowadzających w treści zawarte
    w  czytaniach niedzielnych (przygotowani wcześniej parafianie).

 

Po Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00:

 

  • w AULI parafialnej spotkanie dla parafian nt. „Natchnienie Pisma Świętego”.

 

10:00  – Msza św.

11:30 – Msza św. dla dzieci

12:30 – 13:30 – Zajęcia  z dziećmi i młodszą młodzieżą, mające na celu bliższe spotkanie z Pismem Świętym.

13:00 – Msza św.

17:00 – Gorzkie Żale

18:00 – Msza św.

 

Na zakończenie Mszy św. uroczyste błogosławieństwo Pismem Świętym oraz procesyjne Jego wyniesienie.

 

Modlitwa za wspólnotę Parafialną

 

 

Boże, Ojcze Miłosierny, Twoje Słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika nasze wnętrza. Porusza sumienia, oddziela prawdę od kłamstwa. Osądza myśli i zamiary serca. Dziś wpatrujemy się w Twojego Syna- Słowo Wcielone, Jedyne, które ma moc doprowadzić nas do zbawienia i oczyścić z naszych przewinień.

Dlatego  prosimy Ciebie, pobłogosław całej tutejszej Wspólnocie Parafialnej.

Obdarz:

Kapłanówłaską Mądrości, Roztropności, Siły i Wytrwałości
w dziele głoszenia Twojego Słowa i prowadzenia wiernych po Twoich drogach,

wszystkie Wspólnoty łaską działania na rzecz wspólnego Dobra
i dzielenia się siłą własnej Modlitwy,

a całą Wspólnotę Parafialną łaską Wiary, Współodpowiedzialności za swój lokalny Kościół i Otwartości na przyjęcie Twojego Słowa.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje
w jedności z Duchem Św.Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.