W ten radosny dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszej franciszkańskiej świątyni, aby wyśpiewać radosne „Alleluja”.  Chcemy z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty; próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!” Od pustego grobu, Drogim Naszym  Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę Waszego życia, by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.