Od 30 marca wiele osób (z naszej parafii i nie tylko) rozpoczyna nowennę do bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy szczególnie w czasie zarazy. Przez dziewięć dni odmawiać będziemy litanię do bł. Władysława w intencji o ustanie pandemii, powrót do zdrowia dla chorych, niebo dla umierających, o łaski dla kapłanów i całego personelu medycznego w Warszawie, w Polsce i na świecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy…

Litania do bł Władysława z Gielniowa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta
– módl się za nami.
Święty Ojcze Franciszku, piastunie ran Jezusowych
– módl się za nami.

Bł. Władysławie, wyznawco Chrystusa – módl się za nami.
Bł. Władysławie, żarliwy sługo Najświętszej Dziewicy,
Bł. Władysławie, prawdziwy synu świętego Franciszka,
Bł. Władysławie, już w dzieciństwie pobożnością jaśniejący,
Bł. Władysławie, aniele nieskalanej czystości,
Bł. Władysławie, przykładzie uczącej się młodzieży,
Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej,
Bł. Władysławie, zacisza klasztornego spragniony,
Bł. Władysławie, chlubo stanu zakonnego,
Bł. Władysławie, miłośniku franciszkańskiego ubóstwa,
Bł. Władysławie, wzorze ochotnego posłuszeństwa,
Bł. Władysławie, zwierciadło głębokiej pokory,
Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,
Bł. Władysławie, niestrudzony pracowniku na niwie Bożej,
Bł. Władysławie, płomienny kaznodziejo Męki Pańskiej,
Bł. Władysławie, pieśniami cześć Jezusa i Maryi szerzący,
Bł. Władysławie, grzeszników do pokuty prowadzący,
Bł. Władysławie, lud swój gorąco kochający,
Bł. Władysławie, za winy drugich dobrowolnie pokutę czyniący,
Bł. Władysławie, modlitwą i umartwieniem gniew Boży skracający,
Bł. Władysławie, zachwytem publicznie od Boga wsławiony,
Bł. Władysławie, możny pośredniku przed majestatem Boga,
Bł. Władysławie, ochrono w czasie morowej zarazy,
Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,
Bł. Władysławie, patronie i orędowniku Polski,
Bł. Władysławie, skarbie i osobliwy patronie miasta Warszawy,
Bł. Władysławie, we wszystkich potrzebach ratujący,

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie.
Od sideł szatana – wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego – wybaw nas, Panie.
Od zaniedbania natchnień Twoich – wybaw nas, Panie.
Od gniewu Twego – wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Panie.
Od potępienia wiekuistego – wybaw nas, Panie.
Przez przyczynę i zasługi Błogosławionego Władysława – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiony Władysławie
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych

Módlmy się.
Boże, Ty uczyniłeś bł. Władysława miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.