Wielki Post ma jeden jedyny sens: przygotować nas do Paschy Jezusa Chrystusa, którą będziemy przeżywać w liturgii Wielkanocy. To kolejna szansa nawrócenia, dana nam przez Pana. Nawrócenie zaś składa sie z dwu etapów: poznania siebie i poznania Boga. Wielki Post to przede wszystkim ten pierwszy etap. Jest on, owszem smutny, ale zarazem przepełniony nadzieją na zwycięstwo Chrystusa nad słabością, grzechem i śmiercią, symbolizowanymi przez popiół sypany dziś na nasze głowy. Przyjmijmy go z pokorą i ufnością. Porządek dzisiejszych Mszy świętych: 6.30; 8.00; 10.00; 17.00 i 18.30.