W niedzielę 5 listopada po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie opłatków na stół wigilijny. Od poniedziałku nasi bracia zakonni będą roznosić je do domów naszej parafii. W tym roku rozpoczną od ul. Kozłowskiej.
Wielu pyta, czym różni się opłatek z kościoła od tego, który można kupić w supermarkecie. Po pierwsze jest poświęcony; po drugie otwarcie drzwi przed zakonnikiem i przyjęcie opłatka stanowi znak wiary i więzi ze wspólnota parafialną; po trzecie ci, którzy przy tej okazji zechcą złożyć ofiarę, wspierają dzieła prowadzone przy parafii. Datki składane w tym roku będą przeznaczone na finalizację prac w krypcie starego kościoła i na rozpoczęcie renowacji głównego ołtarza z cudownym obrazem św. Antoniego. Opłatki roznosić będą dwaj bracia: nasz zakrystian – br. Ananiasz i br. Eligiusz, który br. Ananiaszowi pomagał już rok temu. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie naszych współbraci.