10 lipca 2013
Remont dachu

Wszystkich Naszych Zacnych Parafian i Sympatyków naszego zabytkowego kościoła, pragniemy serdecznie przeprosić za trudności z wejściem na plac kościelny. Ma to związek z prowadzonymi pracami: remontem elewacji i dachu klasztoru – skrzydła od strony kościoła i rozpoczętą w tym tygodniu naprawą kopuł i całkowitą wymianą pokrycia dachu  na zabytkowym kościele. Będzie skontrolowana, w razie potrzeby wymieniona lub wzmocniona więźba dachowa, całkowicie nowe deskowanie. Cały dach zostanie pokryty nową blachą miedzianą. Jak na jeden sezon, jest to dość duże zadanie. (...)


Dzisiaj, 8 lipca w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy  Uroczystość św. Jana z Dukli – patrona naszego nowego kościoła. Z racji uroczystości wszystkie Msze św. sprawowane są w nowej świątyni. W czasie Mszy św. o godz. 8.00 i 18.30 głoszone jest okolicznościowe Słowo Boże. Wspominając tego niezwykle gorliwego franciszkanina – bernardyna, pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy trudzili się, aby powstał ten kościół. Modląc się w intencjach Ojca św., z czystym sercem przyjmując Komunię Świętą i nawiedzając naszą nową świątynię możemy uzyskać odpust zupełny. (...)


Przypominamy, że w lipcu i sierpniu Msza św. wieczorowa w niedziele sprawowana jest o godz. 19.00; natomiast w lipcu, sierpniu i we wrześniu w dni powszednie wszystkie Msze św. sprawowane są w zabytkowym kościele. (...)


W czwartek, 13 czerwca 2013 r. uwielbimy Boga przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy, patrona naszego zabytkowego kościoła. Podczas Mszy św. o godz. 8.00, w zabytkowym kościele, w homilii przybliżana będzie postać świętego, święcone będą lilie, po nabożeństwie do ucałowania podane też zostaną relikwie świętego patrona. Natomiast po Mszy św. wieczornej, odprawianej w nowej świątyni, o godz. 18.30 dodatkowo  będzie mieć miejsce indywidualne błogosławieństwo  małych dzieci. Liturgię wieczorną zakończy procesja z relikwiami świętego do zabytkowego kościoła, nabożeństwo i ucałowanie relikwii świętego z Padwy. (...)


W czwartek, 30 maja, w liturgii celebrowaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosząc Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła Powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z procesji. (...)