Koniecznym było, aby Maryja Dziewica najściślej zjednoczona ze swym Synem w walce z szatanem, mająca doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Tak jak Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad grzechem i jego skutkami, w tym śmiercią, “tak trzeba było, aby wspólna walka świętej Dziewicy i Syna […]


Przemienienie jest celem naszego życia na tym świecie. Na skutek tego przemienienia zapewne nasze twarze nie zajaśnieją jak słońce i nasze odzienie nie stanie się białe jak światło, ale i tak będziemy nie do poznania. Nasze serca staną się piękne – będą kochać czystą miłością. Nasze oczy też staną się piękne – będą zawsze dobrze patrzeć. Cali będziemy piękni miłością i dobrocią przejętą od Jezusa – naszego Mistrza i Pierwowzoru. Nie staniemy się podobni do słońca, bo tylko Jezus jest “światłem świata”, ale w świetle, którym On jest, piękno, które ukryliśmy pod powłoką grzechu. (...)


Jezus jest całkowicie dla nas. Chętnie nam służy, zaspokajając różne nasze potrzeby. Dzieje się to także dziś – przez ręce ludzi, których Jezus stawia na naszej drodze. Trzeba jednak zauważyć, że ludzie, którym Jezus tak pomógł w wydarzeniach opisanych w dzisiejszej Ewangelii, szukali Go, czekali na Niego i trwali przy Nim. Kto szuka Jezusa, czeka na Niego wytrwale i trwa przy Nim, gdy Go znajdzie, będzie nasycony – przede wszystkim Jego Miłością, ale też chlebem czy innymi rzeczami niezbędnymi do życia. Jezus naprawdę przejmuje się naszym losem. Nie narzuca jednak swojej obecności tym, którzy stronią od Niego. (...)


1 sierpnia 2014
Odpust Porcjunkuli

W sobotę – 2 sierpnia, w naszej franciszkańskiej parafii przypada Odpust Matki Bożej Anielskiej, zwany Odpustem Porcjunkuli.  Jest to szczególny odpust darowania kar doczesnych wyproszony przez św. Franciszka z Asyżu, założyciela naszego Zakonu. Odpust zupełny, czyli darowanie kar doczesnych, można uzyskać na zwykłych warunkach, tj. wyzbycie się przywiązania do grzechów (także powszednich), spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (...)


W Piątek, 1 sierpnia,  obchodzimy kolejną, 70 już rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W swoich modlitwach pamiętajmy o wielkiej ofierze tych, którzy z odwagą i poświęceniem sprzeciwili się Okupantowi, pragnąc wolnej Stolicy i Ojczyzny. Zapraszamy do wzięcia udziału we Mszy św. o godz. 18.30 wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, podczas której będziemy się modlić również za poległych Powstańców, za wszystkich poległych w czasie wojny, jak i za wszystkie jej ofiary. (...)