10 sierpnia 2019
Wniebowzięcie NMP

W czwartek 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przypominamy, że tego dnia katolicy mają obowiązek udziału we Mszy św. Msze sprawowane będą według porządku niedzielnego. Na zakończenie każdej z nich pobłogosławimy (...)


2 sierpnia przypada święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli, dzień
szczególny dla wszystkich, którym bliska jest postać św. Franciszka z
Asyżu. Msze w naszym kościele sprawowane będą o godz. 6.30 (zabytkowy
kościół), 8.00, 18.30 i 20.00. O godz. 20.50 rozpocznie się Apel
maryjny. Serdecznie zapraszamy! (...)


W poniedziałek 8 lipca przypada uroczystość św. Jana z Dukli, bernardyńskiego zakonnika, patrona naszej nowej świątyni. Zapraszamy na Mszę o godz. 18.30. Po niej odbędzie się procesja z relikwiami Świętego po krużganku nowego kościoła. (...)


Przypominamy, że podobnie jak w poprzednich latach, w lipcu, sierpniu i wrześniu, niedzielna Msza wieczorna sprawowana będzie o godz. 19.00. (...)


W lipcu i sierpniu kancelaria parafii i Cmentarza Czerniakowskiego czynna będzie tylko raz dziennie, w następujących godzinach: w poniedziałek, środę i piątek: od 11.00 do 12.00; we wtorek i w czwartek: od 16.00 do 18.00. (...)