7 kwietnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Wygłosi je o. Juwenalis Andrzejczak, dyrektor szkół bernardyńskich w Łodzi.Oto porządek rekolekcji: (...)


Akacja Katolicka zaprasza dzieci wraz z opiekunami na warsztaty plastyczne zatytułowane „Pisanka z palemką”. Odbędą się one 31 marca, o godz. 12.30, w „Kąciku Dobrej Książki”. (...)


Dzisiaj przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Porządek Mszy świętych powszedni. Dodatkowa Msza sprawowana będzie o godz. 20.00. Po niej zapraszamy na Apel Maryjny. Uroczystość ta jest również Dniem Świętości Życia, w którym modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wielu tego dnia podejmuje dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tych, którzy pragną uczynić to wspólnie, zapraszamy na Mszę o godz. 20.00. (...)


W piątek 22 marca wieczorem, odbędzie się marcowe spotkanie ze św. Ritą. O godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. z homilią, a po niej nabożeństwo ku czci Świętej połączone z poświęceniem róż. Zachęcamy do spisywania na kartkach podziękowań i próśb. Zostaną one odczytane w czasie nabożeństwa oraz polecone Bogu w czasie Mszy św. (...)


Modlitwa i post budują człowieka i przygotowują go na spotkanie z Bogiem. Ich owocem jest jałmużna. To namacalny znak dobra, które dzięki dwóm pierwszym dziełom nagromadziło się w człowieku. Jest papierkiem lakmusowym, który sprawdza, jakie owoce wydaje nasza modlitwa i post. Okazję do ofiarowania wielkopostnej jałmużny daje nam parafialna grupa charytatywna, której członkowie podczas każdej Drogi Krzyżowej, przy piątej stacji, kwestują na paczki dla najuboższych. W imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy kwestującym i ofiarodawcom. (...)