W środę, 22 listopada, przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Rity. O godz. 18.30 Msza św. z okolicznościowym kazaniem, a po niej nabożeństwo ku czci Świętej. Zachęcamy, by w skrzynce pod obrazem św. Rity składać kartki z prośbami i podziękowaniami, które zostaną odczytane podczas nabożeństwa. Przypominamy także, że podczas spotkań ze św. Ritą odbywa się poświęcenie róż, które przynosimy ze sobą na Mszę. (...)


13 listopada 2017
Święto braci zakonnych

15 listopada to dzień liturgicznego wspomnienia św. Dydaka z Alcali, żyjącego w XV w. duchowego syna św. Franciszka z Asyżu; człowieka głębokiej modlitwy i solidnej pracy. W naszym zakonie św. Dydak jest patronem braci, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich. Jego liturgiczne wspomnienie, to zarazem ich doroczne święto. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji braci zakonnych pracujących w naszym klasztorze: br. Tadeusza – ogrodnika, br. Ananiasza – zakrystiana i br. Eligiusza z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, który pomaga br. Ananiaszowi w roznoszeniu opłatków. Msza św. w ich intencji sprawowana będzie w środę o godz. 8.00. (...)


W Narodowe Święto Niepodległości serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za Ojczyznę i do wspólnego świętowania. O godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. o Boże błogosławieństwo, wzajemną zgodę i pokój dla Polski i Polaków. Po Mszy odbędzie się uroczysty koncert orkiestry z Nadarzyna. Do zobaczenia! (...)


W niedzielę 5 listopada po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie opłatków na stół wigilijny. Od poniedziałku nasi bracia zakonni będą roznosić je do domów naszej parafii. W tym roku rozpoczną od ul. Kozłowskiej.
Wielu pyta, czym różni się opłatek z kościoła od tego, który można kupić w supermarkecie. Po pierwsze jest poświęcony; po drugie otwarcie drzwi przed zakonnikiem i przyjęcie opłatka stanowi znak wiary i więzi ze wspólnota parafialną; po trzecie ci, którzy przy tej okazji zechcą złożyć ofiarę, wspierają dzieła prowadzone przy parafii. Datki składane w tym roku będą przeznaczone na finalizację prac w krypcie starego kościoła i na rozpoczęcie renowacji głównego ołtarza z cudownym obrazem św. Antoniego. Opłatki roznosić będą dwaj bracia: nasz zakrystian – br. Ananiasz i br. Eligiusz, który br. Ananiaszowi pomagał już rok temu. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie naszych współbraci. (...)


Uroczystość Wszystkich Świętych kieruje nasze spojrzenia skierujemy ku niebu, które jest naszą wieczną ojczyzną i celem ziemskiej drogi. Ta uroczystość nie tylko uświadamia nam, że ci, którzy osiągnęli chwałę nieba wspierają nas swoją modlitwą, ale również przypomina, że każdy z nas wezwany jest do świętości; nie jest ona przywilejem niektórych, ale obowiązkiem wszystkich uczniów Chrystusa. Msze święte tego dnia sprawowane będą, jak w każdą niedzielę, a więc o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Dodatkowa Msza będzie sprawowana na Cmentarzu Czerniakowskim o godz. 15.00. Po niej odbędzie się procesja z modlitwami za zmarłych. (...)