Franciszek, prawdziwie wierny niewolnik i sługa Chrystusa, na dwa lata przed oddaniem niebu ducha, gdy na wysokim miejscu, zwanym górą Alwernią, samotnie rozpoczął czterdziestodniowy post ku czci świętego Michała Archanioła, został ubogacony bardziej niż zwykle słodyczą nadprzyrodzonej kontemplacji, a rozpalony mocniejszym płomykiem pragnień niebiańskich, odczuł obficiej strumień nadprzyrodzonych darów.


10 września 2016
Wspólnota Rodzin

Trzy lata temu Bóg dał nam pragnienie głębszego przeżywania naszej wiary i doświadczenia żywej obecności Boga w Jego Kościele i w naszych rodzinach poprzez wspólną modlitwę, Eucharystię i przyjaźń. Jeśli jest w twoim sercu pragnienie spotkania się z Bogiem żywym na modlitwie, z tymi którzy pragną tego samego, przyjdź i módl się razem z nami. Najbliższe spotkanie Wspólnoty Rodzin odbędzie się w sobotę, 24 września. Duszpasterzem i odpowiedzialnym za Wspólnotę jest o. Rufin, który odpowie na wszelkie pytania. (fr.rufin@gmail.com) (...)


4 września 2016
Wrześniowe Niedziele

Drodzy Parafianie – przypominamy, że przez cały miesiąc wrzesień, wieczorne niedzielne Msze Święte sprawowane są o godzinie 19:00 (...)


Kantyk Maryi, który słyszeliśmy dziś w Ewangelii, jest uwielbieniem Pana Boga za dzieła dokonane w Jej życiu. Włączmy się w ten hymn i dziękujmy Panu Bogu, że wyniósł do chwały nieba swoją Matkę z duszą i ciałem, wskazując nam jednocześnie cel, do którego wszyscy zmierzamy. Niech pragnienie nieba i wiecznego zjednoczenia z Panem nigdy w nas nie gaśnie. Jeszcze dziś serdecznie zapraszamy na Apel Maryjny o 20:45 (...)


Szczęśliwy naprawdę ten, komu dane jest dostać się na świętą ucztę, aby przylgnąć całym sercem do Tego, którego piękność podziwiają nieustannie wszystkie błogosławione zastępy niebieskie. (...)