11 kwietnia o godz. 15.00, a więc w Godzinie Miłosierdzia, w nowym kościele, przed Najświętszym Sakramentem odmówimy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia i akt zawierzenia Miłosiernemu Bogu całego świata. Po Koronce sprawowana będzie Msza św. o miłosierdzie Boże dla świata i o ustanie pandemii. Przypominamy, że na terenie Polski, za odmówienie Koronki wobec Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji czy też przechowywanego w tabernakulum, można zyskać odpust zupełny. Chorzy mogą uzyskać ten odpust także poza kościołem. (...)


Kochani Parafianie i Przyjaciele naszego klasztoru! Dzieląc się z Wami radością ze zmartwychwstania Chrystusa życzymy Wam, by wieść o Jego zwycięstwie nie była jedynie faktem, o którym można usłyszeć czy przeczytać. Niech słowa “Jezus żyje” staną się Waszym osobistym doświadczeniem, źródłem siły i nadziei, że to co trudne, zawsze ma swój kres. A ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Dziękując za Waszą życzliwość pamiętamy o Was w modlitwie! Ojcowie Bernardyni z klasztoru w Warszawie (...)


Wielki Czwartek o godz. 19.00 sprawowana będzie Msza Wieczerzy Pańskiej. Po Eucharystii nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji – ciemnicy. Wielki Piątek to dzień Świętej Męki i Śmierci Naszego Pana. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Do południa, z posługa sakramentalną odwiedzimy chorych. O godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O 19.00 (...)


Według najnowszych rozporządzeń, we wnętrzu naszego nowego kościoła może przebywać jednocześnie 51 osób. Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m) w ławkach i podczas procesji Komunijnej oraz o obowiązku używania maseczek. (...)


Rozpoczęliśmy święty czas Wielkiego Tygodnia. Tych, którzy chcieliby skorzystać z sakramentu pokuty informujemy, że w poniedziałek, wtorek i środę spowiadać będziemy rano – podczas Mszy, wieczorem od godz. 18.00. Spowiedź, ze względów bezpieczeństwa, odbywa się nie w konfesjonałach, ale w salach duszpasterskich (sala Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Kącik Dobrej Książki). W te dni zapraszamy również na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00. (...)