Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne , o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z Sakramentów  Świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej Zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty. (...)


Dziś obchodzimy uroczystość ku czci N.M.P. – Królowej Polski. Msze św. jak  w każdą niedzielę. Dodatkowo jeszcze Msza św. o godz. 20.00. Po niej zapraszamy na Apel maryjny. (...)


Rozpoczynamy  maryjny miesiąc maj. Cały ten miesiąc to Święto Matki Bożej. Najpiękniejszym darem dla Maryi będzie nasz udział w Nabożeństwach Majowych, odprawianych codziennie w naszej nowej świątyni: w dni powszednie o godz. 18.00; w niedziele i uroczystości o godz. 17.30. Tegoroczne Nabożeństwa Majowe pomogą nam poznać historię dzieci, które otrzymały od Matki Bożej w Fatimie wiadomości dotyczące Kościoła i świata, aby przekazać je ludziom. Rodzinnie gromadźmy się na śpiewanie Litanii Loretańskiej pozwalając Matce Bożej prowadzić się do Jezusa. (...)


Święta-Rita
19 kwietnia 2017
Spotkania ze św. Ritą

W najbliższą sobotę, 22 kwietnia w czasie Mszy św. o godz. 18.30 przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Rity, patronki spraw trudnych, problemów małżeńskich i osób poniżanych. Po Eucharystii, przy relikwiach Świętej odprawimy okolicznościowe nabożeństwo, pobłogosławimy i poświęcimy przyniesione róże oraz ucałujemy relikwie Świętej Rity. Nabożeństwa odbywają się co miesiąc 22 dnia miesiąca. (...)


17 kwietnia 2017
Alleluja

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską Miłość Zbawiciela i Jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie, aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską Miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą Miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej Miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza w społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość. (...)