Od 11 marca, w każdą niedzielę od godz. 9.30 do 14.00 w Kąciku Dobrej Książki można oglądać zorganizowaną przez Akcję Katolicką wystawę Marii Gołębiewskiej „Ryngraf polski”. Wystawa ta nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za tydzień w Kąciku odbędą się tradycyjne już warsztaty plastyczne dla dzieci na temat „Pocztówka z Barankiem”. Początek po Mszy dla dzieci o godz. 12.30. (...)


Ktoś mądry powiedział, że post bez jałmużny jest pomnażaniem jedzenia, a nie pomnażaniem dobrych uczynków. Podczas wielkopostnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przy piątej stacji upamiętniającej postać Szymona z Cyreny, członkowie grupy charytatywnej zbierają datki. Przypominamy, że są one przeznaczone na zorganizowanie świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących członków naszej parafii. W imieniu kwestujących i tych, którzy korzystają z pomocy, już dziś serdecznie dziękujemy. (...)


W sobotę rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP, opiekuna Kościoła Powszechnego, szczególnego patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy, patrona dobrej śmierci. Modlitwy nowenny odmawiane będą w dni powszednie po Mszy o godz. 8.00 i 18.30. W niedzielę o godz. 10.00. (...)


Grupa adoracyjno – modlitewna zaprasza w czwartek 1 marca po Mszy wieczornej na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań. Będziemy prosić Pana, “aby posłał robotników na swoje żniwo”. Będziemy się również modlić o wytrwałość i wzrastanie w świętości dla tych, którzy już odpowiedzieli na Boże wezwanie. W sposób szczególny będziemy prosić o powołania do zakonu św. Franciszka i naszej bernardyńskiej prowincji. (...)


W czwartek 22 lutego przypada dzień, w którym przyzywać będziemy wstawiennictwa św. Rity. O godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. z okolicznościową homilią i poświęceniem róż, a po niej odbędzie się nabożeństwo ku czci Świętej. Zachęcamy, aby do skrzyneczki pod obrazem św. Rity składać kartki z prośbami i podziękowaniami, które odczytywane są w czasie nabożeństwa. Prośby można przesyłać także na adres kontakt@bernardyni.net oraz na nasz profil facebookowy. (...)