W najbliższy czwartek, 19 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana Bożym Ciałem. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła Powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, po której wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, trasą jak w latach ubiegłych. (...)


Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. (...)


Dzisiejsza niedziela jest szczególnym dniem w życiu religijnym naszych najmłodszych. Podczas Mszy św. o godz. 13.00 grupa dzieci po raz pierwszy przystąpiła  do Komunii Świętej.Te dzieci są apostołami Eucharystii, módlmy się w ich intencji, by wspierane przykładem Rodziców i Najbliższych umacniały swoją więź z Chrystusem. (...)


Od niedzieli 8 czerwca 2014 serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy “Skarby oo. Bernardynów na Czerniakowie – dzieło, artyści, projekty Tylmana z Gameren”. Wystawę zorganizowaliśmy w dawnym refektarzu klasztornym – obecnie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy zabytkowej świątyni. Postanowiliśmy po raz pierwszy pokazać pozostałości cennych zbiorów Czerniakowskiego konwentu.


2 czerwca 2014
Nabożeństwa Czerwcowe

Serce Jezusa jest jak niewyczerpane źródło. Można z Niego czerpać mało, więcej i bardzo wiele. Wszystko cokolwiek z Niego czerpiemy, jest nam potrzebne. Możemy nachylić się nad źródłem, uklęknąć i nawet nie kubkiem, ale ręką  zaczerpnąć trochę wody, zwilżyć spieczone usta i ochłodzić się. Jeżeli zbliżamy się do Jezusowego serca jak do źródła – zanurzymy lekko rękę w otchłani Serca, na pewno znajdziemy ulgę. Jeżeli zbliżamy się do Serca Jezusowego jak do potoku – wykąpiemy się obmyjemy z grzechu, cierpienia, choroby i odzyskamy czystość duszy.  Nabożeństwa Czerwcowe odprawiane są w naszym nowym kościele w dni powszednie o godz. 18.00, natomiast w niedziele o godz. 17.30. (...)