Po wakacyjnej przerwie do regularnych spotkań wraca nasz chór parafialny. Chórzyści tegoroczną pracę rozpoczęli 4 września pielgrzymką do Niepokalanowa. Próby odbywają się we wtorki po Mszy wieczornej. Zainteresowani włączeniem się do chóru, potrzebne informacje otrzymają u Pana organisty lub znajdą je w gablotce w krużganku nowego kościoła. (...)


Rozpoczynamy tegoroczną edycję przygotowania do sakramentu bierzmowania. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 26 września po Mszy o godz. 10.00. Informacji na temat przygotowania udziela o. Terencjan. (...)


Wobec trudnej sytuacji panującej w Afganistanie i dużej liczby uchodźców, Caritas Polska organizuje konkretną pomoc dla poszkodowanych przebywających na terenie naszego kraju. Decyzją ks. kard. Kazimierza Nycza w kościołach naszej archidiecezji odbywa się dzisiaj zbiórka funduszy na ten cel. Datki można składać w podpisanej skarbonie po prawej stronie głównego wyjścia z naszego nowego kościoła. (...)


W niedzielę 5 września, po wakacyjnej przerwie, zostaną wznowione Msze Święte ze szczególnym udziałem najmłodszych. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę o godz. 11.30, podczas której zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. Prosimy, aby dzieci przychodziły przynajmniej 10 minut przed Mszą dziecięcą na naukę śpiewu oraz wspólną modlitwę. Po Mszach rozdawane będą książeczki na Msze niedzielne i pierwsze piątki miesiąca wraz z pierwszym obrazkiem – naklejką. (...)


W piątek 3 września rozpoczniemy w naszej parafii nowennę przygotowującą nas do beatyfikacji Sług Bożych matki Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego. Modlitwy nowenny będą odmawiane w dni powszednie po Mszach o godz. 8.00 i 18.30, w niedzielę po Mszy o godz. 8.30. (...)