Jezus jest całkowicie dla nas. Chętnie nam służy, zaspokajając różne nasze potrzeby. Dzieje się to także dziś – przez ręce ludzi, których Jezus stawia na naszej drodze. Trzeba jednak zauważyć, że ludzie, którym Jezus tak pomógł w wydarzeniach opisanych w dzisiejszej Ewangelii, szukali Go, czekali na Niego i trwali przy Nim. Kto szuka Jezusa, czeka na Niego wytrwale i trwa przy Nim, gdy Go znajdzie, będzie nasycony – przede wszystkim Jego Miłością, ale też chlebem czy innymi rzeczami niezbędnymi do życia. Jezus naprawdę przejmuje się naszym losem. Nie narzuca jednak swojej obecności tym, którzy stronią od Niego. (...)


1 sierpnia 2014
Odpust Porcjunkuli

W sobotę – 2 sierpnia, w naszej franciszkańskiej parafii przypada Odpust Matki Bożej Anielskiej, zwany Odpustem Porcjunkuli.  Jest to szczególny odpust darowania kar doczesnych wyproszony przez św. Franciszka z Asyżu, założyciela naszego Zakonu. Odpust zupełny, czyli darowanie kar doczesnych, można uzyskać na zwykłych warunkach, tj. wyzbycie się przywiązania do grzechów (także powszednich), spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (...)


W Piątek, 1 sierpnia,  obchodzimy kolejną, 70 już rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W swoich modlitwach pamiętajmy o wielkiej ofierze tych, którzy z odwagą i poświęceniem sprzeciwili się Okupantowi, pragnąc wolnej Stolicy i Ojczyzny. Zapraszamy do wzięcia udziału we Mszy św. o godz. 18.30 wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, podczas której będziemy się modlić również za poległych Powstańców, za wszystkich poległych w czasie wojny, jak i za wszystkie jej ofiary. (...)


W najbliższy czwartek, 19 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana Bożym Ciałem. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła Powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, po której wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, trasą jak w latach ubiegłych. (...)


Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. (...)