25 marca to dzień, w którym wiele osób przystępuje do dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Ci, którzy podejmują to dzieło, przez dziewięć miesięcy odmawiają codziennie krótką modlitwę o uratowaniu od śmierci jednego nieznanego, wybranego przez Boga – Dawcę Życia, dziecka zagrożonego aborcją. Wspólne przyrzeczenie zostało złożone po nabożeństwie Gorzkich Żali. Do dzieła przystąpiło prawie 40 osób. Życzymy Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w powziętym postanowieniu.