Jak co roku, w trzecią niedzielę Adwentu (12 grudnia) rozpoczniemy rekolekcje, które mają nam pomóc w duchowym przygotowaniu do świąt. Wygłosi je o. Mateusz Walczak, paulin z klasztoru przy ul. Długiej w Warszawie. w niedzielę nauki rekolekcyjne głoszone są podczas wszystkich Mszy. W poniedziałek i wtorek, w czasie rorat o godz. 6.30, z myślą o tych, którzy śpieszą się do pracy, głoszona będzie krótka homilia. Natomiast kazania rekolekcyjne głoszone będą podczas Mszy o godz. 8.00 i 18.30. Będziemy się również wspólnie modlić o owoce

rekolekcji. O 7.45 odmawiać będziemy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 18.00 część różańca. Oto szczegółowy program:

NIEDZIELA, 12 GRUDNIA

Msze z nauką ogólną: 7.00 (stary kościół), 8.30, 10.00, 13.00, 18.00

Msza z nauką dla najmłodszych: 11.30

PONIEDZIAŁEK, 13 GRUDNIA

6.30 – Roraty z krótką homilią

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00 – Msza z nauką ogólną

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza z nauką ogólną

Po Mszy wieczornej – modlitwa uwielbienia. Modlitwie towarzyszyć będzie zespół muzyczno-ewangelizacyjny „Jan”, działający przy kościele Świętego Ducha u Ojców Paulinów w Warszawie.

Spowiedź – rano podczas Mszy, po południu od 17.30 do 20.00

WTOREK, 14 GRUDNIA

6.30 – Roraty z krótką homilią

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00 – Msza z nauką ogólną

11.00 – Msza z nauką dla chorych, sakrament namaszczenia

18.00 – Różaniec

18.30 – Msza z nauką ogólną i błogosławieństwem kończącym rekolekcje

Spowiedź – rano podczas Mszy, po południu od 17.30