Dobiegły końca wakacje. Przypominamy, że Msza ze szczególnym udziałem dzieci sprawowana jest w naszym kościele w każdą niedzielę o godz. 11.30. Dziesięć minut przed rozpoczęciem Mszy wspólna modlitwa i nauka śpiewu. Swoją działalność wznawiają grupy duszpasterskie działające przy naszej parafii – także te przeznaczone dla najmłodszych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w tych grupach. Franciszkańska Oaza Dzieci Bożych zaprasza chętnych od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Spotkania odbywają się w piątki.Zbiórka o godz. 17.00 przy bramie od ul. Gołkowskiej. Schola dziecięca zaprasza lubiących śpiewać w każdą niedzielę o godz. 10.40, a więc przed Mszą z udziałem dzieci, do auli. Zapraszamy także chłopców chcących zaangażować się w służbę przy ołtarzu. Zbiórki ministrantów odbywają się w soboty: najmłodsi ministranci – godz. 10.00, średnia grupa wiekowa – godz. 10.45.