Ze smutkiem informujemy, że w niedzielę 9 lutego zmarł tata o. Terencjana, śp. Robert Krawiec. Módlmy się o radość nieba dla Zmarłego i o siły potrzebne dla pogrążonej w żałobie Rodziny.