Już tylko godziny dzielą nas od chwili, w której wspominać będziemy świętą noc narodzin Jezusa. Jednym z warunków autentycznego przeżycia świąt jest oczyszczenie serca w sakramencie pokuty. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze przystąpić do spowiedzi, zachęcamy, by uczynić to w niedzielę. W czasie każdej Mszy spowiadać będzie przynajmniej trzech kapłanów. W poniedziałek spowiadać będziemy podczas porannych Mszy o godz. 6.30 i 8.00.