W piątek 10 czerwca przypada 25 rocznica kanonizacji patrona naszej nowej świątyni, św. Jana z Dukli. Dokonał jej w Krośnie w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II. Kościół św. Jana z Dukli w Warszawie został poświęcony w 1996 roku i konsekrowany w roku 2000 przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Podczas pobytu w bernardyńskim klasztorze w Dukli Papież Polak mówił o św. Janie: “Bardzo chciałem tu przybyć, aby

w ciszy klasztoru wsłuchać się w głos jego serca i wspólnie z wami wgłębić się w tajemnicę jego życia i świętości. A było to życie całkowicie oddane Bogu. Zaczęło się w pobliskiej pustelni. To właśnie tam, wśród ciszy i duchowej walki, «uchwycił go Bóg» i tak już pozostali razem do końca”.