W sobotę odbędzie się ogólnopolska akcja modlitewna “Różaniec do granic”. Tych, którzy nie mają możliwości, by modlić się w intencji Polski i Polaków na granicach naszego kraju, zapraszamy do naszego kościoła. Modlitwę w nowym kościele animować będą członkowie Żywego Różańca: godz. 7.30 – tajemnice radosne, 14.00 (w kaplicy adoracji) – tajemnice światła i bolesne, 18.00 w czasie nabożeństwa październikowego tajemnice chwalebne. Zapraszamy!