Każdy Nowy Rok Liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne Święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze Św. roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które zapraszamy: Wszystkich, każdego poranka o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 18.30 ze szczególną obecnością dzieci.