Bez świadectwa i poświęcenia osób konsekrowanych trudno sobie wyobrazić życie Kościoła.

Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele od pierwszej niedzieli Adwentu, 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

Osoby konsekrowane od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwa. Tak bardzo wrosły w naszą codzienność, że współcześnie prawie ich nie zauważamy – zachęcamy by nadchodzący rok potraktować jako okazję do większego zainteresowania życiem osób konsekrowanych i uświadomienia sobie ich roli w Kościele.

Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.

Drodzy parafianie, jako duchowi synowi św. Franciszka z Asyżu, polecamy się waszej modlitewnej pamięci.