Już tylko godziny dzielą nas od chwili, w której wspominać będziemy świętą noc narodzin Jezusa. Jednym z warunków autentycznego przeżycia świąt jest oczyszczenie serca w sakramencie pokuty. 23 grudnia będziemy spowiadać rano, podczas Mszy świętych, wieczorem już od godz. 17.30; 24 grudnia – w czasie Mszy porannych o godz. 6.30 i 8.00.