Według najnowszych rozporządzeń, we wnętrzu naszego nowego kościoła może przebywać jednocześnie 51 osób. Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m) w ławkach i podczas procesji Komunijnej oraz o obowiązku używania maseczek.